Noutăți ICDPP

Servicii

Testări, consultanță, evaluări, diagnosticări.

Info Point

Noutăți, anunțuri, presă.

Publicații

RJPP, Analele ICDPP, cărți, teze de doctorat

Galerie Foto

Albume foto.

VIROLOGIE

 • Contribuții la studiul striației virotice a grâului în România (autor Ioan Pop)
 • Cercetări asupra agenților de tipul îngălbenirilor (Aster yellows) în România (autor Pătru Ploaie)

BACTERIOLOGIE

 • Cercetări la nivel molecular şi celular privind mecanisme de interacţiune între microorganisme din rizosferă şi plante de interes economic (autor: Oana-Alina Boiu-Sicuia)
 • Cercetări asupra bacteriozelor fasolei în România (autor Valerian Severin)
 • Cercetări privind taxonomia și raporturile cu gazda la bacteriile entomopatogene din grupul Bacillus thuringiensis (autor Gheorghe Galani)
 • Mecanisme de rezistență față de agenții patogeni bacterieni în plantele de fasole (autor Florin Oancea)

MICOLOGIE

 • Studiul biologic al speciilor de ciuperci cu acţiune antagonistă faţă de unii patogeni ce produc micoze la plante (autor Tatiana Eugenia Șesan)
 • Studiul infecției cu fungi toxigeni a cerealelor furajere în timpul vegetației (autor Carmen Lupu)
 • Cercetări privind biologia, ecologia și combaterea ciupercii Botrytis cinerea Pers. cu rezistență la fungicide (autor Aurora Stefan)
 • Cercetări privind morfologia, biologia și combaterea ciupercii Plasmopara helianthi Novot (autor Horia Iliescu)
 • Bolile lemnului la vița de vie produse de ciuperci patogene (autor Maria Oprea)
 • Biologia paraziţilor ce produc putrezirea tulpinilor şi calatidiilor de floarea-soarelui şi posibilităţi de combatere a acestora (autor Vasile Jinga)

FITOPATOLOGIE

 • Studierea fenomenului de sinergism dintre fungicide pentru obținerea de noi fungicide utilizate în sistemele de combatere integrată (autor Lucia Șandru)
 • Refacerea cu ajutorul regulatorilor de creștere a țesuturilor plantelor, distruse în urma atacului unor agenți fitopatogeni și dăunători (autor Elena Bucur)

ENTOMOLOGIE

 • “Cleridele (Insecta:Coleoptera) din România – studiu monographic” (autor: Kurzeluc V.B.D. Daniel Kazimir
 • Cercetãri privind biologia și combaterea integratã a moliilor miniere din livezi de mãr (autor Sonica Drosu)
 • Cercetări asupra interrelațiilor dintre factorii de mediu și speciile de Psylla (Cacopsylla) dăunătoare părului în condiţiile din Câmpia Română (autor Constantina Chireceanu)
 • Contribuții la studiul taxonomic, zoogeografic și ecologic al bibionidelor (DIPTERA-NEMATOCERA) din România (autor Grigore Mărgărit)
 • Cercetãri privind combaterea insectelor dăunătoare produselor depozitate cu ajutorul inhibitorilor de sinteză a chitinei (autor Maria Ciobanu)

COMBATERE BIOLOGICĂ

 • Studiul factorilor care determină eficacitatea ciupercii entomopatogene Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. în combaterea gândacului din Colorado (autor Ana-Maria Andrei)
 • Controlul populațiilor de Leptinotarsa decemlineata Say în culturile de cartof din România (autor Traian Manole)
 • Cercetari privind producerea unui preparat pe baza de baculovirusuri pentru combaterea insectei Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera- Arctidae) (autor Maria Iamandei)
 • Cercetări privind combaterea biologică a unor ciuperci fitopatogene cu ajutorul bacteriilor din genul Bacillus spp. (autor Florica Constantinescu)

ECOTOXICOLOGIE

 • Cercetari privind amestecurile de insecticide și utilizarea lor în combaterea unor dăunători (autor Elena Hera)
 • Studii privind rezistența gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say.) faţă de piretroizii de sinteză și unii inhibatori de sinteză a chitinei (autor Carmen Mincea)
 • Cercetări privind influenţa unor pesticide asupra peştilor din familia Cyprinidae (autor Marga Grădilă)
 • Interrelațiile între erbicidele ciclohexan dionice și micropopulația solului (autor Sorin Ștefan)
 • Cercetări toxicologice, biochimice și histologice la insecte și animale de laborator tratate cu unele pesticide (autor Alexandra Păsăreanu)
 • Impactul ecotoxicologic al unor pesticide destinate tratării semințelor asupra ornitofaunei (cazul prepeliței japoneze, pasăre-test conform normelor OECD) (autor Mirela Banfi)

ORNITOLOGIE

 • Biologia și ecologia populațiilor de cormoran mare (Phalacocorax carbo sinensis) în Delta Dunării (autor Mircea Gogu-Bogdan)

Nicio activitate omeneasca nu se poate lipsi de serviciile stiintei si nici un fel de progres nu este cu putinta fara ajutorul ei. Datoria noastra este de a furniza metode si mijloace moderne si eficace care sa asigure o buna stare a culturilor agricole si care sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a mediului ambiant.

Evenimente

Evenimente-2017
Evenimente 2017

Evenimente-2016
Sesiuni de comunicari, simpozioane, mese rotunde, workshop

Aboneazã-te acum

Subscrie acum pentru a primi prin e-mail noutăți
și informații despre ICDPP.