Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Proiecte

ADER 7.3.15
Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate

http://moliatuta.ro

ADER 2.2.1
Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrată a dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer

http://protejamalbinele.ro

ADER 1.5.6.
Identificarea de insecticide biologice compatibile cu sistemul integrat de prevenire și combatere a dăunătorului Tanymecus dilaticollis și dăunătorilor de sol din cultura de porumb

http://tanymecus.ro

CEEX

37/RISAFLAPOR
Sistem integrat de management al riscului contaminării porumbului cu aflatoxine în timpul vegetației
 

38/CONVERTOL
Conversia subproduselor de la fabricarea biocombustibililor în bioproduse destinate nutriţiei şi protecției plantelor

 

88/POMONA
Sistem integrat de limitare a pagubelor produse de bacteriile patogene (Erwinia amylovora și bacteriile care nuclează gheața), prin utilizarea durabilă a tulpinilor de microorganisme antagoniste

 

131/CONTBIOL
Sistem tehnologic multifuncţional pentru creşterea şi utilizarea insectelor utile

 

132/ASTARTE
Sistem de agricultură alternativă bazat pe mulci biocompozit cu acțiuni multiple

 

133/EMERISK
Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România

 

157/SIPROS
Sisteme pentru managementul protecției integrate a speciilor sâmburoase din fermele mici și mijlocii în agricultura durabilă

 

242/ECOP
Acreditarea laboratorului din I.C.D.P.P. pentru testarea ecotoxicologică a produselor de protecția plantelor în vederea implementarii Directivei 91/41/CE transpusă în HG 1559/2004/

www.ecop.ro

251/BIOP
Acreditarea laboratorului din I.C.D.P.P. pentru testarea biologică a produselor pentru protecţia plantelor în vederea implementării Directivei 91/414/CE transpusă în HG nr. 1559/2004

 

PN II

156/2014 / PEDIOL

Produse ecologice pe baza de diatomita si uleiuri esentiale pentru diminuarea reziduurilor si contaminantilor din lantul alimentar

www.pedio.ro

61/2012 / DeltaBioTox

Stabilirea unei paradigme de evaluare a poluarii cu metale grele si microflora patogene la pasari si aplicarea ei în conservarea biodiversitatii în Rezervatia Biosfera Delta Dunarii (ICDPP partener)

 

31084/ HORUS

Determinarea vulnerabilităților la pericolul răspândirii de către păsări a agenților de dăunare în zonele Natura 2000

 

51010/TADES

Sistem de suport al deciziei pentru managementul de precizie al agenţilor de dăunare la cultura sfeclei de zahăr

 

51040/GRIFOX

Gestionarea riscurilor contaminării grâului cu fusariotoxine în timpul vegetației

 

52130/MLOVITIS

Evaluarea riscului de apariție și de răspândire a fenomenelor de îngălbenire și degenerare la vița de vie produse de fitoplasme (micoplasme) în condițiile schimbărilor climatice în România

 

62079/SIMAECO

Sistem de management ecologic de protecție și producție durabilă la culturile de coacăz și zmeur în România

www.simaeco.ro

 

PLAN SECTORIAL

353/PS 2 4 1

Elaborarea de sisteme de combatere integrată cu impact minim asupra mediului

www.madr.ro

 

CAPACITĂȚI

 

85

Insecte utile şi dăunătoare plantelor medicinale din România şi Bulgaria

 

204/PROPLANT CEMAGRIM

Centrul de resurse microbiologice pentru agricultură și mediu

 

406/BIOFOREST

Combaterea biologică a dăunătorilor din culturile forestiere cu specii endemice de ciuperci entomopatogene

mai multe informații

Grant UTSG MAKIS

135127/SAMBA

Sistem de agricultură alternativă pe bază de mulci vegetal bioactiv format din culturi verzi

 

Programul de cercetare științifică și asistență tehnică RNP - ROMSILVA

52

Elaborarea tehnologiilor de obținere și aplicare a biopreparatelor inoculate, destinate protecției culturilor forestiere față de atacul dăunătorilor de sol

 

53

Cercetări privind potențialul ciupercilor entomopatogene ca agenți de combatere biologică agândacilor de scoarță

 

Proiect Transfrontalier

 
Integrated system for precise and sustainable system management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area ISYS MIS-ETC Code 792  

PLAN SECTORIAL ADER 2020

PS 1.3.4. Corelarea procedeelor de intervenţie tehnologică la cultura porumbului, florii soarelui şi rapiţei în vederea reducerii încărcăturii cu organisme dăunătoare specifice şi conservării bio-faunei utile din agroecosisteme

Prezentare proiect

Prezentare Faza 1

PS 2.1.2. Studii privind compatibilitatea biologică a produselor de protecția plantelor, în vederea creșterii eficienței economice prin reducerea numărului de tratamente și a impactului negativ asupra mediului

Prezentare proiect

 

 

PrezentareFaza 1

PS 5.1.2.Protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice exploataţiilor agrosilvice, fermelor care includ pajişti cu valoare ecologică ridicată şi zonelor Natura 2000

Prezentare proiect

Prezentare Faza 1

ADER 4.1.2. Evaluarea impactului fitosanitar al materialului pentru plantare utilizat în programul de reconversie viticolă în România asupra plantațiilor tinere de viță de vie

 
   

ADER 4.1.4. Tehnologii integrate de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare la plantele agricole şi horticole cu consum minim de resurse

Program LIFE+

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din gazele cu efect de sera prin sisteme algale fotosintetizate,ALGAL-GHG LIFE 10 ENV/RO/00734 http://life734.icechim.ro/

Partener ICDPP

Colaborari la proiecte internationale

       

Proiect European Regional IAEA-FAO (RER 5020)

European Information System for Alien Species (ALIEN Challenge)

 

Proiect European COST (TD1209, FP1401)

         

Prevention and Management of Fruit Flies in the Balkans and the Eastern Mediterranean COST TD1209

Noutăți

Manifestări Științifice

Evaluări

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă