Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Nucleu

Program NUCLEU

“Modele durabile de evaluare si prevenire a riscurilor fitosanitare si de mediu din culturile agricole si forestiere”/MODERNFITO

  Cod PN 18-41

Contract de finanţare nr. 24N/2018

 • Biopesticide autohtone destinate sistemelor de management sustenabil al agenţilor de dăunare din culturile agricole şi forestiere

PN 18-41-01-01

 • Evaluarea agrobiocenozelor din cultura de floarea-soarelui sub acţiunea factorilor antropici şi măsuri de redresare ecologică

PN 18-41-02-01

Raport final de activitate al programului NUCLEU

Program NUCLEU

“Sisteme de protecţie integrată a plantelor, adaptate cerinţelor agriculturii durabile în contextul schimbărilor climatice” / SIPROCLIM

Cod PN 16-29

Contract de finanţare nr. 43N/2016

 • Sistem de supraveghere și detectare timpurie a agenților de dăunare în culturi horticole și agricole în diferite condiții agroclimatice

PN 16-29-01-01

 • Impactul ecotoxicologic al utilizării produselor fitosanitare chimice şi biologice asupra mediului înconjurator

PN 16-29-01-02

 • Managementul durabil al riscurilor fitosanitare prin aplicarea unor mijloace biologice complexe şi produse chimice cu toxicitate redusă

PN 16-29-02-01

 • Secvențe tehnologice alternative pentru creșterea rezistenței fiziologice a plantelor de cultură față de factorii de stres abiotici și biotici

PN 16-29-02-02

 • Secvenţă tehnologică inovativă de combatere a insectelor dăunătoare în sere şi solarii bazată pe lansarea de prădători

PN 16-29-02-03

 

Program NUCLEU

“Soluţii tehnologice noi şi optimizate ecologic pentru protecţia plantelor cultivate / PROPLANT

Cod PN 09-40

Contract de finanţare nr. 40N/2009

 

Raportul final al programului-nucleu pentru perioada 2009-2015

Raport

 • PN 09 -40-01-01 Sisteme biologice model (și proceduri de operare a acestor sisteme biologice model) pentru evaluarea riscurilor produselor de protecția plantelor și a ingredientelor lor active

PN 09-40-01-01

 • PN 09-40-01-02 Prognoza şi identificarea riscurilor fitosanitare emergente în culturile agricole

PN 09-40-01-02

 • PN 09-40-02-01 Mijloace microbiologice de protecţie a plantelor, alternativă durabilă la produsele chimice

PN 09-40-02-01

 • PN 09-40-02-02 Metode agrotehnice şi mijloace chimice optimizate ecologic pentru managementul durabil al riscurilor fitosanitare

PN 09-40-02-02

 • PN-09-40-02-03 Metode alternative pentru protecţia produselor agricole depozitate împotriva agenţilor de dăunare

PN 09-40-02-03


Strategia de dezvoltare institutionala 2013-2018

Noutăți

Manifestări Științifice

Evaluări

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă