Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Laboratorul de Organisme Utile

Şef de laborator: Dr. Ana - Maria Andrei

Direcţii de cercetare

Biopreparate bacteriene

 • izolarea, selecţionarea şi caracterizarea bacteriilor cu însuşiri de agenți de combatere biologică
 • elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a biopreparatelor bacteriene

Biopreparate fungice

 • izolarea, selecţionarea şi caracterizarea ciupercilor cu însuşiri de agenţi de combatere biologică
 • elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a biopreparatelor fungice

Biopreparate entomopatogene

 • izolarea, selecţionarea şi caracterizarea microorganismelor entomopatogene (bacterii, ciuperci) și a virusurilor poliedrice
 • elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor pe bază de microorganisme entomopatogene

Entomologie aplicată

 • studiul bio-ecologiei speciilor de entomofagi în vederea utilizării acestora în controlul biologic al dăunătorilor
 • elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a entomofagilor în culturile agricole
 • cere şi aplicare a biopreparatelor fungice

Biopreparate entomopatogene

 • izolarea, selecţionarea şi caracterizarea microorganismelor entomopatogene (bacterii, ciuperci) și a virusurilor poliedrice
 • elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor pe bază de microorganisme entomopatogene

Entomologie aplicată

 • Selecţia si utilizarea speciilor de entomofagi în vederea elaborării schemelor de combatere integrată adaptate cerinţelor agriculturii durabile în contextul modificărilor climatice
 • Evaluarea interacţiunilor dintre populaţiile de entomofagi şi celelalte componente ale biocenozei culturilor agricole si forestiere
 • Evaluarea impactului diferitelor sisteme de producţie, practici, metode ori mijloace de intervenţie tehnologică asupra agrobiodiversităţii

Echipa de cercetare

 • Dr. Ana-Maria Andrei, cercetător ştiinţific gradul I
 • Dr. Cristina Petrișor, cercetător științific gradul II
 • Dr. Sergiu Fendrihan, cercetător ştiinţific gradul II
 • Dr. Maria Iamandei, cercetător ştiinţific gradul III
 • Dr. Oana Alina Boiu-Sicuia, cercetător ştiinţific gradul III
 • Drd. Ana-Cristina Fătu, cercetător ştiinţific gradul III
 • Dr. Andreea Coşoveanu, cercetător ştiinţific
 • Dr. Daniel Kazimir Kurzeluk, asistent de cercetare ştiinţifică
 • Biol. Sorina Dinu, cercetător ştiinţific gradul III
 • Biol. Mihaela Monica Dinu, cercetător ştiinţific gradul III
 • Ing. Marin Lixandru, cercetătot ştiinţific gradul III
 • Biotehnol. Lavinia Daniela Barbu, asistent de cercetare
 • Ing. Maria Cristina Ţane, asistent de cercetare
 • Ing. Daniel Nicolae Cojanu, asistent de cercetare
 • Ing. Angela Cristina Amuza, asistent de cercetare
 • Ing. Marius Vasile Stancu, asistent de cercetare
 • Silvia Ilie, tehnician agronom de cercetare
 • Georgeta Tănase, tehnician agronom de cercetare
 • Mirela Trifu, tehnician agronom de cercetare
 • Luminiţa Dinu,  tehnician agronom de cercetare
 • Ana Dinu, tehnician agronom de cercetare
 • Liliana Filip,  tehnician agronom de cercetare

 

Alte laboratoare

Noutăți

Manifestări Științifice

Evaluări

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă