Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor