Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Achizitii

 

ICDPP intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru organizare intalniri cu autoritatile publice locale in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792. Ofertele se vor depune la sediul institutiei sau prin posta, pana la data de 25.09.2012, ora 14.00; pentru ofertele depuse prin posta, se va avea in vedere data inregistrarii la secretariatul general ca si data de respectare a termenului limita de depunere.Documentatie pentru ofertanti

 

ICDPP va achizitiona servicii de realizare a unei campanii pe Internet in cadrul Proiectului ISYS MIS-ETC Code:792 prin utlizarea mijloacelor electronice - accesare catalog ofertanti SEAP, in conformitate cu dispozitiile art. 66^1 raportat la art. 66^2 din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Documentatie

 

Caiet de sarcini privind servicii de editare si tiparire materiale de training (instruire) in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code:792

ICDPP va achizitiona servicii de editare si tiparire materiale de training (instruire) in cadrul Proiectului ISYS MIS-ETC Code:792 prin utlizarea mijloacelor electronice - accesare catalog ofertanti SEAP, in conformitate cu dispozitiile art. 66^1 raportat la art. 66^2 din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

 

Caiet de sarcini privind achizitia de servicii de dezvoltare program de e-training in cadrul proiectului “Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area – ISYS MIS-ETC Code: 792”

 

 

ICDPP intentioneaza sa achizitioneze servicii de productie program video educational in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area – ISYS MIS-ETC Code:792 Caiet de sarcini

 

Serviciile de tiparire si livrare materiale promotionale vor fi achizitionate prin accesarea catalogului electronic publicat in SEAP.

 

ICDPP intentioneaza sa achizitioneze servicii de tiparire si de livrare materiale promotionale in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code:792 CAIET DE SARCINI

Formular 1- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Termenul limita pentru depunerea ofertelor pentru achizitia de servicii pentru organizare conferinta in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code:792 se prelungeste pana la data de 15.06.2012, ora 10. CLARIFICARE CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI ORGANIZARE CONFERINȚĂ ICDPP intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru organizare conferinta in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code:792. Termen limita pentru depunerea ofertelor 13.06.2012, ora 14.00.

 

 

 

 

Clarificare caiet de sarcini pentru contractul de achizitie publica de servicii de traducere si interpretariat in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area-ISYS MIS-ETC Code:792

CAIET DE SARCINI SERVICII VIZITE ICDPP intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru organizare vizita de studiu la General Toshevo in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code:792" - termen de depunere oferte - 04.04.2012, ora 14.00

CAIET DE SARCINI pentru contractul de achizitie publica de servicii de traducere si interpretariat in cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area-ISYS MIS-ETC Code:792 ICDPP intenționează să achiziționeze direct servicii de traducere și interpretariat. Termen de depunere a ofertelor la Secretariatul ICDPP - 19 martie 2012, ora 14,00

Se prelungește până la data de 09.01.2012, ora 12,00 termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea achiziționării serviciilor de dezvoltare a aplicației web pentru realizarea bazei de date și a rețelei de management a riscurilor agricole în cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area-ISYS MIS-ETC Code 792

 

Se prelungește până la data de 09.01.2012, ora 12,00 termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea achiziționării de echipament pentru baze de date&software în cadrul proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area-ISYS MIS-ETC Code 792

 

ICDPP intenționează să achiziționeze direct servicii de dezvoltare a aplicației web pentru realizarea bazei de date și a rețelei de management a riscurilor producției agricole în cadrul proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code 792, Cod CPV: 72230000-6 - Servicii de dezvoltare software personalizat.Ofertele conținând propunerea tehnică vor fi depuse la secretariatul ICDPP, cu adresa în București, B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, sector 1, până la data de 20 decembrie 2011, ora 12,00

Caiet de sarcini revizuit pentru achiziția de servicii de dezvoltare a aplicației web pentru realizarea bazei de date și a rețelei de management a riscurilor producției agricole în cadrul proiectului ISYS MIS-ETC Code 792

 

ICDPP intenționează să achiziționeze direct echipament pentru baze de date & software în cadrul Proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural risks specific for Dobroudja area-ISYS MIS-ETC Code 792; Cod CPV: 30213400-9; 48620000-0; 4862400-8; 48000000-8. Ofertele se vor depune până la data de 20.12.2011, ora 12,00 la secretariatul ICDPP cu sediul în B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, București, sector 1.

Caiet de sarcini pentru achiziția de echipament pentru baze de date & software, în cadrul proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code 792

 

 

Se prelungește până la data de 18.11.2011, ora 13.00, termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea achiziționării serviciilor de auditare financiară în cadrul proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792.

 

Download Rectificare 11.11.2011 (pdf)

Rectificare Caiet de sarcini auditare financiară în cadrul proiectului transfrontalier Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792

Download Rectificare (pdf)

Anunț: Se prelungește până la data de 11.11.2011 termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea achiziționării serviciilor de auditare financiară în cadrul proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792

 

Caiet de sarciini audit - proiectul Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792

Download Caiet de sarcini (PDF)

 

 

Caiet de sarcini pentru contractul de achizitie publica de servicii pentru crearea identitatii vizuale a proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792

Download Caiet de sarcini [PDF]

 

Contractul de achizitie publica de servicii juridice pentru implementarea proiectului Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for

Dobroudja area-ISYS MIS-ETC Code:792

Download Caiet de sarcini [PDF]

Noutăți

Manifestări Științifice

Evaluări

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă